Personlig assistans

Personligassistans är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan assistansblogg.se.Virtual assistant ,personal assistant by Ahsanaamir
Skulle det vara så att du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning. Några av de skälen som kan ge upphov till assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Har du några ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Först och främst behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till personlig assistans. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har inneburit innan dittsvar om godkändersättning.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Beroende på hur du väljer att göra med din assistans. Om du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av vårdpersonal behöver du göra en ansökan om personligassistans innan du fyller 65 år. Om du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltigförklarad och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.